Museet deltager sammen med Historiecenter Dybbøl Banke i programmet Kulturakademi under Interreg 5 med et skoleprogram. 4 tyske skoler og 4 danske skoler mødes på hhv. Danevirke Museum og Historiecenter Dybbøl Banke. Her arbejder de sammen om begrebet “Grænse” i lyset af Danevirke og Dybbøl.

Danevirke

Dansk i Sydslesvig

Danevirke 1864

Danevirke 1864

Museet glæder sig over at have fået ny hjemmeside, der i den kommende tid løbende udbygges.

Den arkæologiske park

Den arkæologiske park er et fælles dansk/tysk initiativ. Regionen Slesvig-Holsten, de kommunale myndigheder og kulturhistoriske foreninger har i de senere år istandsat store dele af Danevirke. Tyske og danske pionerenheder har i fællesskab genopbygget den gamle kanonskanse nr.14 fra 1864.