Danevirke Museum ligger midt i Den arkæologiske park. Parken rummer flere historiske seværdigheder:

Danevirkes hovedvold med Porten til Norden

Ruinerne af Valdemar den Stores teglstensmur

Den arkæologiske park er et fælles dansk/tysk initiativ. Regionen Slesvig-Holsten, de kommunale myndigheder og kulturhistoriske foreninger har i de senere år istandsat store dele af Danevirke. Tyske og danske pionerenheder har i fællesskab genopbygget den gamle kanonskanse nr.14 fra 1864.

 

Tidligere skilte volden folk og lande.
I dag står Danevirke for kulturmøde,
flerkulturalitet og brobygning mellem dansk og tysk.

Skanse 14 fra 1864, som er blevet rekonstrueret og genopbygget

Voldstedet Thyraborg