Udstillingen er en præsentation af det danske mindretals historie. Efter det danske nederlag i 1864 kom det gamle danske hertugdømme Slesvig under tysk styre.

Ved folkeafstemningen i 1920 kom den nordlige del af Slesvig (i dag Sønderjylland) tilbage til Danmark. Sydslesvig forblev i Tyskland. Bonn-København-erklæringerne fra 1955 bekræftede og konsoliderede det tyske mindretals rettigheder i Nordslesvig og det danske mindretals rettigheder i Sydslesvig.

 

I dag er det danske mindretal anerkendt som en ligeberettiget folkedel i Tyskland. Udstillingen beskriver de danske institutioner og mindretallets ofte flerkulturelle tilhørsforhold.