SKOLEPROGRAM

Danevirke ser tilbage på 1500 års historie, så der er flere forskellige emner der er relevante for et besøg ved voldene. Vi kan derfor tilbyde en række forskellige moduler til forskellige klassetrin og forskellige læreplanspunkter.

 

Derudover kan vi også tilbyde at kombinere et besøg med forskellige aktiviteter ved volden. Sammen med vores partnere kan vi tilbyde en række vikingeaktiviter, og ved større skolebesøg kan vi også inddrage vores “1864-soldater”. Hvis I har noget helt specielt, I gerne vil bearbejde på stedet, så kontakt os. Vi skræddersyer gerne et forløb til jer.  

 

 
 
 

Der er også mulighed for, at vi formidler kontakt til en dansk skole i Sydslesvig, som I kan knytte kontakt til og evtl. besøge Danevirke sammen med.

  

Modul 1: Danevirkes historie med krop og fantasi

Målgruppe: Børnehave og indskolingen
Antal: max 30
Varighed: 120 minutter
Pris: 120 euro

I dette program arbejder vi meget ”hands on”. Børnene føres hen til historien med aktiviteter og får på denne måde mulighed for at mærke historiens vingesus. Vi vil gerne give dem en sjov oplevelse, samle op på deres viden og tage dem med derfra.

Børnene får lov til at tage vikingetøj på, at høre og tale om museer og grænser. De ser filmen: Gudruns rejse og må spille den efter i en rolleleg. Derudover kan børnene være ”Arkæolog for en dag”. De får fortalt og vist, hvordan arkæologer arbejder og må derefter bruge pensel og graveske i vores sandkasse. 

Fundene må de derefter bestemme, male og tage med hjem. Man kan altid kombinere dette program med snobrødsbagning, der afrunder dagen på en hyggelig måde.

 

 

 

Modul 2: Danevirke i vikingetiden 

Målgruppe: 1.-6. klasse
Fag: Historie, tysk, dansk, samfundsfag
Antal: max 30
Varighed: 120 minutter
Pris: 120 euro

I løbet af Danevirkes lange historie har vikingetiden en helt særlig betydning. I disse ca. 250 år er Danevirke sammen med handelspladsen Hedeby med til at præge hele Norden. Denne periode er så vigtig at UNESCO ser en Enestående Universel Værdi (OVU) og har erklæret de to steder til UNESCO-Verdenskulturarv.

I dette spændende program får børnene lov til at tage vikingetøj på. Vi går hen til Porten til Norden og der får de fortalt om vikingetidens Danevirke, om dens betydning som forsvar og for handelen. Derefter får de tildelt roller og må prøve at forsvare Danernes land ved porten.

Hvis der er tid til det, går vi bagefter og ser på Valdemarsmuren og Skanse 14.

  

 

 

Modul 3: Danevirke som grænse

Målgruppe: 7.-9. klasse
Fag: Historie, tysk, dansk, samfundsfag
Antal: max 30
Varighed: 120 minutter
Pris: 120 euro

I dette program tager vi på tidsrejse gennem voldens historie: fra Danmarks fødselsattest over vikingetidens forsvarsvold hen til den middelalderlige Valdemarsmur og Danevirkes betydning i 1864. 

I løbet af historien er grænsen mellem Danmark og de tyske lande flyttet flere gange. Danevirke udgjorde i mange århundreder Danmarks grænseværn mod syd. Den var desuden en religionsgrænse og en handelsrute. Vi taler om hvorfor man gjorde det, hvorfor man udbyggede og lod falde hen.

Eleverne kommer rundt på voldene og skansen og hører om monumentets  spændende historie. Vi laver en “afgrænsningsaktivitet” og taler også om menneskene i et grænseland og personlige grænser.

 

 

 

Modul 4: Danevirke og national identitet

Målgruppe: fra 8.klasse
Fag: Historie, tysk, dansk, samfundsfag
Antal: max 30
Varighed: 120 minutter
Pris: 120 euro

Under en tur langs med voldene hører eleverne om Danevirke som grænseanlæg og nationalt symbol, om dets funktion under krigen i 1864 og dets betydning for danskernes selvforståelse. Desuden taler vi om dansk mindretalsliv i området efter 1864.Introduktionen danner udgangspunkt for en drøftelse af dansk hhv. national identitet som del af elevernes personlige identitet. 

Vi arbejder med forberedt undervisningsmateriale og en mindmap.

 

 

 

Modul 5: Verdensarvsturen – en vandring langs Danevirke til Hedeby

Målgruppe: Alle der er god til fods. Turen er ikke barrierefri.
Fag: Historie, tysk, dansk, samfundsfag
Antal: max 30
Varighed: 3 -4 timer
Pris: 180 euro

På denne lidt længere tur (8 km) taler vi om UNESCO’s verdensarv. Der er mange spændende og vigtige fortidsminder, som i sig selv er værdifulde for et lands historien, men for at blive UNESCO-verdensarv skal de have en Enestående Universel Værdi (OVU). I dette modul vandrer vi fra  Porten til Norden i den Arkæologiske Park til Hedebys Nordport. På vandringen erfarer eleverne, hvorfor Hedeby-Danevirke har fået verdensarvsstatus. Vi taler om de forskellige voldafsnit, den strategiske og bygningsmæssige betydning og de forskellige tider de blev opført på. De hører nogle af myterne om Danevirke og vi taler om hvilke udfordringer kommuner, museer og aktører står over for, når de vil bevare verdensarven og Danevirke som N ordens største fortidsminde. På turen vil I se, at nogle dele og steder er smukke og idylliske mens andre er rå og larmende, således giver turen også indblik i kulturhistorien. Vi laver en lille pause ved Skardes runesten i Bustrup, hvor der er mulighed for at spise sin madpakke.

 

 

 

Modul 6: Mærk historien!

Målgruppe: skoleelever i alle aldre
Fag: Historie, tysk, dansk, samfundsfag, billedkunst, håndværk og design
Antal: max 30

Varighed: 2 timer
Pris: 120 euro + 3 € pr. deltager for materiale

Oplev Danevirke med alle sanser. Med udgangspunkt i stedet og dets historie laver eleverne sammen et kunstværk. Med snore og andre materialer forbindes punkter i landskabet og gør historien synlig på en ny måde.

  

Danevirke-pakker  

Har I længere tid til et besøg, kan I også booke en Danevirkepakke. Her kombineres aktiviteterne, så I både lærer om Danevirke og arbejder fysisk. Er I en stor gruppe, kan I booke flere pakker.  

Danevirkepakke 1: Et modul + bueskydning
Antal: max 30

Varighed: 4 timer
Pris: 260 euro
Fag: Historie, tysk, dansk, samfundsfag, natur/teknologi
Målgruppe: skoleelever i alle aldre

Danevirkepakke 2: Et modul + torshammersmedning
Antal: max 30

Varighed: 4 timer
Pris: 230 euro + 2 euro pr. deltager for materiale
Fag: Historie, tysk, dansk, samfundsfag, natur/teknologi
Målgruppe: skoleelever i alle aldre 

Danevirkepakke 3: Et modul + Mærk historien!
Antal: max 30

Varighed: 4 timer
Pris: 240 euro + 3 euro pr. deltager for materiale
Fag: Historie, tysk, dansk, samfundsfag, billedkunst, håndværk og design
Målgruppe: skoleelever i alle aldre

  

Booking 

Vi arbejder på et nemmere bookingsystem, men indtil da vil vi bede Jer om at sende en mail til skoletjenesten@danevirkemuseum.de med de følgende oplysninger:

navn på kontaktperson
email-adresse
telefonnummer
antal personer
navn på skole/institution
klassetrin
antal elever 
ønsket dato og tidspunkt

 

For spørgsmål, kommentarer og ønsker til individuelle programmer kan du henvende dig til skoletjenesten@danevirkemuseum.de

Åbningstider

 

Forår (01.03. – 30.04.)

Mandag
Lukket
Tirsdag - Søndag
10:00 – 16:00

Sommer (01.05. – 30.09.)

Mandag – Fredag
09:00 – 17:00
Lørdag – Søndag
10:00 – 16:00

Efterår (01.10. – 30.11.)

Mandag
Lukket
Tirsdag - Søndag
10:00 – 16:00

Vinter (01.12. – 28.02.)

Lukket

Danevirke Museum

Hauptstraße 0
D-24867 Dannewerk
Tyskland

+49 (0)4621 – 378 14
info@danevirkemuseum.de

 

 

 

Danevirke Museum ejes og drives af Sydslesvigsk Forening e.V.