UNESCO-VERDENSARV

Dronning Margrethe II indviede den officielle UNESCO-plakette ved Danevirke Museum i september 2019.

I juni 2018 blev Danevirke sammen med Hedeby erklæret for UNESCO-verdensarv.  

Tilsammen udgør de to et enestående grænselandskab, som på flere måder vidner om forholdene i vikingetiden. “Det arkæologiske grænsekompleks Hedeby og Danevirke”, som verdensarven officielt hedder, vidner om et område, hvor datidens europæiske kulturer mødtes (og til tider også tørnede sammen). Hedeby-Danevirke har ikke mindst været en religionsgrænse mellem det store Frankiske Rige og Danerriget, som stod under pres af den kristne missionering sydfra. 

Hedeby-Danevirke har opnået status som verdensarv, fordi Hedeby var centrum og motor for et handelsnetværk som spændte sig over hele den europæiske kontinent. I dette center for handelen mellem Vesteuropa og Nordeuropa mødtes forskellige europæiske kulturer og traditioner til udveksling og handel.

Derudover var Hedeby-Danevirke i flere århundreder kernen i grænselandet mellem det store Frankerrige og danernes unge kongerige. Her kontrolleredes (og sikredes) handelsruter, økonomi og territoriet på grænsen mellem Danerriget og den europæiske kontinent. 

 

En særlig grund til at Hedeby-Danevirke er UNESCO-verdensarv er også, at de giver særdeles gode muligheder for at erfare mere om vikingetiden, da der her findes et rigt og ekstremt godt bevaret arkæologisk materiale. Hedeby er måske den bedst bevarede vikingeby i hele verden og et sandt arkæologisk skatkammer. Byen blev forladt i midten af 1000-tallet og området er aldrig blevet bebygget igen. Netop denne hastige exit er et lykketræf for arkæologerne. Intet andet sted finder de så velbevarede, uforfalskede bystrukturer fra vikingetiden. Desuden har den fugtige bund her bevaret særdeles mange fund af organisk materiale, som ikke kan findes i andre sammenhænge. I Hedeby er vikingetiden konserveret i undergrunden og der er mulighed for at finde en række svar om den økonomiske, sociale og historiske udvikling i denne periode, der ikke ville kunne besvares andetsteds. Da 95 % af området ikke har været udgravet endnu, gemmer den sikkert på gode overraskelser også til kommende generationer.    

Danevirkes forskellige volde og forsvarsanlæg har altid repræsenteret state of the art indenfor deres samtid. De forskellige faser er synlige indtil i dag og giver os et indblik i teknologien indenfor forsvarsbyggeri op igennem tiden. 

 

Læs mere om UNESCOs officielle begrundelse her

Den tyske viceudenrigsminister for international kulturpolitik overrakte  det officielle UNESCO-dokument til Slesvig-Holstens ministerpræsident. Danmarks ambassadør var også tilstede.

Åbningstider

 

Forår (01.03. – 30.04.)

Mandag
Lukket
Tirsdag - Søndag
10:00 – 16:00

Sommer (01.05. – 30.09.)

Mandag – Fredag
09:00 – 17:00
Lørdag – Søndag
10:00 – 16:00

Efterår (01.10. – 30.11.)

Mandag
Lukket
Tirsdag - Søndag
10:00 – 16:00

Vinter (01.12. – 28.02.)

Lukket

Danevirke Museum

Hauptstraße 0
D-24867 Dannewerk
Tyskland

+49 (0)4621 – 378 14
info@danevirkemuseum.de

 

 

 

Danevirke Museum ejes og drives af Sydslesvigsk Forening e.V.