MYTE & SANDHED

Myte 1: Dronning Thyra Danebod, som var Gorm den Gamles dronning og Harald Blåtands mor, har fået bygget volden for at holde den tyske kejser ude.

Generationer af danske skolelever har igennem flere århundreder lært om “Thyras vold”. Baggrunden er, at Danmarks første store historieskriver Saxo Grammaticus har berettet det sådan. 

Det har dog senest i 1600-tallet stået klart for videnskaben, at de ældste volde er fra før Thyras tid.  Siden de sidste udgravninger på Danevirke i 2010-14 ved vi, at Danevirkes første volde er opstået i jernalderen omkring år 450-500. Det er flere hundrede år før Thyra blev født.

Selvom der er blevet ledt ihærdigt, er der faktisk ikke engang belæg for, at der har været større byggeaktivitet i den periode i 900-tallet, hvor Gorm og Thyra regerede. Til gengæld tilskrives nogler af voldene deres søn Harald.

Men de ændrer selvfølgelig ikke ved at Thyra er en af de største mytologiske skikkelser i Danmarkshistorien.

Myte 2: Danevirke har været et skibsslæbested, hvor handelsskibene blev trukket over land fra Vesterhavet til Østersøen og omvendt. 

Det er en af de mest hårdnakkede myter, at man skulle have trillet skibene på træstammer henover Det slesvigske Pas for at afkorte vejen rundt om Jylland. Men det er en skrøne. Nogle mener endda, at voldgraven ved Kovirke må have været fyldt med vand, således at skibene kunne trækkes i en kanal mellem Selk Nor og Rejde å. Men også det er pure opspind. 

Der findes intet historisk eller arkæologisk belæg for nogen af delene. Det giver heller ingen mening at transportere store og tunge handelsskibe på denne måde, når der er et alternativ. Realiteten er, at varerne blev transporteret på oksekærrer langs med Danevirke mellem landingspladsen i Hollingsted og Hedeby . 

Som så mange myter har også denne dog en vis kerne af sandhed. I den islandske Knytlingesaga fra omkring år 1300 berettes det om kong Sven Grathe, at han i 1151 fik trukket skibe til sin hær over land fra Hedeby til Hollingsted. Dette er den eneste gang, at historiske kilder beretter om en skibstransport henover Det slesvigske Pas. Såfremt beretningen overhovedet stemmer, handler den dog om lette krigsskibe uden last og med masser af militært mandskab til at trække dem.   

Desuden er det kendt, at vikinger, som handlede langs de russiske floder fra Østersøen ned til Konstantinopel har været nødt til at transportere deres mindre (!) flodbåde henover land forbi forhindringer. Men heller ikke det kan sammenlignes. 

Åbningstider

 

Forår (01.03. – 30.04.)

Mandag
Lukket
Tirsdag - Søndag
10:00 – 16:00

Sommer (01.05. – 30.09.)

Mandag – Fredag
09:00 – 17:00
Lørdag – Søndag
10:00 – 16:00

Efterår (01.10. – 30.11.)

Mandag
Lukket
Tirsdag - Søndag
10:00 – 16:00

Vinter (01.12. – 28.02.)

Lukket

Danevirke Museum

Hauptstraße 0
D-24867 Dannewerk
Tyskland

+49 (0)4621 – 378 14
info@danevirkemuseum.de

 

 

 

Danevirke Museum ejes og drives af Sydslesvigsk Forening e.V.