PROGRAMMER TIL GYMASIEELEVER

Historiebrug og Danevirke – 1864

Målgruppe: 1.-3. G
Antal: max 30
Varighed: 120 minutter
Pris: 120 euro

Vi vil tale om nationale følelser, Danevirke-myten og dens betydning for krigen i 1864. Vi vil også se på minoriteternes liv efter 1864 og danskernes og minoriteternes identitet. Vi vil diskutere, hvad det vil sige at være en minoritet gennem århundreder, og hvordan dette påvirker individer. Vi tager en tur på volden og fortæller om de nationale tendenser, der udviklede sig under oplysningstiden i det 18. århundrede. Vi vil beskæftige os med genopdagelsen af ”Danevirke-myten” og dens betydning for dansk selvbillede. Vi vil også tale om, hvad Danevirke betyder for danskerne i dag, og hvordan de håndterer, at deres “fødselsattest” er i Tyskland. Vi vil også se på samarbejdet mellem de to lande.

Eleverne kan også opleve voldens historie gennem en skattejagt.

Fag: Historie, tysk, dansk, samfundsfag
Indhold:  Historiebrug – 1864 – Danevirke
Metode: oplæg – kildearbejde på stedet – opdagelsesrejse
Mål: Viden om historiens brug af historiske perioder og bygningsværker
Læreplanens kernestof: Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne – stats-og nationsdannelser, herunder Danmarks – historiebrug og -formidling.
 

 

Handel ved grænsen 

Målgruppe: 1.-3. G
Antal: max 30
Varighed: 120 minutter
Pris: 120 euro

Vi inviterer eleverne til at opleve en fordybelse i historien med blandt andet visualisering af handelsruter og dermed Danevirkes betydning som forsvar/beskyttelse. Kronologi som bevægelsesøvelse. Fagudtryksbestemmelse ved fysisk aktivitet. Eleverne kan også opleve voldens historie gennem en opdagelsesrejse.

Historien om grænsen mellem Danmark og de tyske lande er præget af ændringer. Danevirke spillede i århundreder en vigtig rolle som grænsevagt i det sydlige Danmark. Det tjente ikke kun som en defensiv befæstning, men også som en religiøs grænse og handelsrute. Forskellige byggeteknikker blev brugt i tidens løb, fra græstørvvolde og palisadevolde til en massiv kampstensmur og senere en 4 km lang murstensmur. Under et besøg på stedet, kan du beundre de forskellige arkitektoniske stilarter og lære mere om årsagerne til udvidelsen og til sidst opgivelse af Danevirke.

Fag: Historie, tysk, dansk, samfundsfag
Indhold:  Handel – grænser
Metode: Oplæg – opdagelsesrejse – stafetløb
Mål: Viden om hvilken funktion Danevirkes port har haft – kulturmøder
Læreplanens kernestof: Kultur og kulturmøder i Europas og verdens historie – stats-og nationsdannelser, herunder Danmarks – nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer

 

 

(Ud)bygningen af Danevirke 

Målgruppe: 1.-3. G
Antal: max 30
Varighed: 120 minutter
Pris: 120 euro

Vi inviterer eleverne til at opleve en legende fordybelse i historien ved selv at prøve at bygge volden på tre forskellige måder, som en slags stafet. Eleverne vil også opleve voldens historie gennem en skattejagt.

Vi vil i dette forløb fokusere på hvordan og hvorfor Danevirke er blevet til gennem flere faser over godt 1500 år. Vi vil fortælle om danerne og deres forhold til sakserne. På volden vil vi tale om hvor stort et arbejde og hvor meget jord, der skulle flyttes. Kampestensmuren og den mulige sammenhæng til den tidlige Danerkonge Godfred vil vi komme ind på. Vi vil fortælle om Harald Blåtands udbygning af Danevirke. Valdemarsmuren som moderne byggeri. På skanse 14 vil vi fortælle om genopbygningen ifm. krigen i 1864, og endelig vil vi fortælle om den lidt glemte historie om Danevirke som tankspærring under 2. verdenskrig.

Fag: Historie, tysk, dansk, samfundsfag
Indhold: Forsvarsværker – grænser
Metode: Opdagelsesrejse – løb – bygning af vold
Mål: Viden om hvordan Danevirke er blevet (ud)bygget over mindst 4 perioder (4 måder).
Fællesmål: Viden om begivenhedernes forudsætninger, forløb og følger. Eleverne har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt – Kronologi 

Husk, at I kan tilkøbe aktiviteter som bueskydning eller støbning af torshammer, og så kan man slutte af med snobrødsbagning.

  

Booking 

Vi arbejder på et nemmere bookingsystem, men indtil da vil vi bede jer om at sende en mail til skoletjenesten@danevirkemuseum.de med de følgende oplysninger:

navn på kontaktperson
email-adresse
telefonnummer
antal personer
navn på skole/institution
klassetrin
antal elever 
ønsket dato og tidspunkt

For spørgsmål, kommentarer og ønsker til individuelle forløb kan du henvende dig til skoletjenesten@danevirkemuseum.de

Åbningstider

 

Forår (01.03. – 30.04.)

Mandag
Lukket
Tirsdag - Søndag
10:00 – 16:00

Sommer (01.05. – 30.09.)

Mandag – Fredag
09:00 – 17:00
Lørdag – Søndag
10:00 – 16:00

Efterår (01.10. – 30.11.)

Mandag
Lukket
Tirsdag - Søndag
10:00 – 16:00

Vinter (01.12. – 28.02.)

Lukket

Danevirke Museum

Hauptstraße 0
D-24867 Dannewerk
Tyskland

+49 (0)4621 – 378 14
info@danevirkemuseum.de

 

 

 

Danevirke Museum ejes og drives af Sydslesvigsk Forening e.V.