UDGRAVNING 2023

Jan Fischer og Astrid Tummuscheit fra ALSH med et keramikskår, som understøtter dateringen af husene til 1100-1200-tallet. (Foto: Tim Riediger)

Middelalderhuse opdaget ved Danevirke

For første gang har arkæologer fundet middelalderhuse med direkte forbindelse til Danevirke. Tæt på det historiske danske forsvarsanlæg fra oldtiden har et hold fra den slesvig-holstenske fredningsmyndighed Archäologisches Landesamt (ALSH) udgravet resterne af to bygninger fra middelalderen. Det meddelte ALSH den 3. august.

“Selvom Danevirke har været genstand for arkæologisk forskning i næsten 200 år, er der aldrig før fundet bygninger knyttet til anlægget. Derfor er vi selvfølgelig enormt glade for dette fund Både husenes konstruktion og fund af keramik og tegl bekræfter, at disse bygninger blev opført i 1100-1200-tallet. De stammer altså fra det tidsrum, hvor kong Valdemar den Stores gigantiske teglstensmur blev opført og brugt som grænseanlæg ved Danevirke,” forklarer den ansvarlige arkæolog, Astrid Tummuscheit fra ALSH.

Sammenhæng med Porten til Norden

Ifølge den tyske Danevirke-ekspert havde de to ca. 19 og 16 meter lange huse gavlene ud mod Hærvejen og stod blot ca. 150 meter syd for portåbningen i Danevirke. “Derfor har vi en formodning om, at de er en del af transportinfrastrukturen i forbindelse med Hærvejen og Danevirke. Men om de for eksempel var en slags sidste rasteplads før grænsen eller en toldpost, kan vi nok aldrig få endeligt afklaret. Det er kun bygningernes stolpehuller som har overlevet. Så vi tør ikke håbe på, at vi endnu finder noget i gruberne, som gør det muligt for os at komme det meget nærmere,” siger Tummuscheit.

Lederen af Danevirke Museum, Lars Erik Bethge, er også begejstret for fundet. “Ved udgravningerne siden 1800-tallet har man stort set ikke fundet spor af mennesker direkte ved Danevirke bortset fra byggeredskaber og lignende. Derfor er det fantastisk, at arkæologerne har fundet to huse, og at de er direkte relateret til porten. Nu får vi endelig bekræftet vores formodning om, at passagen gennem volden ikke blot har været et bevogtet sted ude på den jyske hede, men at der må have været livlig grænseaktivitet. Dette sted var jo passagen mellem det europæiske kontinent og Norden i mange århundreder. I middelalderen, mens husene stod der, var det også en del af den europæiske handelsrute via Nordsøen til Danmarks vigtigste handelsby i datiden, nemlig Slesvig. Så disse bygninger føjer et nyt kapitel til vores fortælling om Danevirke.”

ALSH-holdet vil nu udgrave og undersøge gruberne fra middelalderen frem til midten af august.