Vores vision

Sydslesvigsk Forening har længe ønsket at erstatte det nuværende Danevirke Museum (DAMU) med en moderne museumsbygning, der giver bedre rammer for at fortælle historien om Danevirke som et af danmarkshistoriens og grænselandets centrale monumenter. Danevirkes udnævnelse som UNESCO-verdensarv sammen med Hedeby pålægger DAMU et yderligere ansvar for en professionel og tidssvarende formidling af fortidsmindet, som vi gerne påtager os. Takket være storslåede donationer fra A. P. Møller Fonden og Augustinus Fonden samt en vedvarende understøttelse af Kongeriget Danmark og delstaten Slesvig-Holsten kan denne vision nu realiseres med et nyt Danevirke Museum, som skal stå færdigt i 2025.

Det nye DAMU er det absolutte centrum for formidlingen af det vidtstrakte historiske voldanlæg og kendt som et af de mest attraktive museer i Slesvig-Holsten. Den moderne danske museumsbygning og den spændende udstilling danner en helhed med den omkringliggende Danevirke Arkæologiske Park, der sammenfatter flere af højdepunkterne i det historiske forsvarsværk. Et besøg på museet og i parken er den perfekte kombination af kultur- og naturoplevelse. Museets faciliteter byder både inden- og udendørs på en høj opholdskvalitet.

Det ny DAMU er et obligatorisk besøgssted for turister fra Danmark på dagsudflugt eller weekendophold i Sydslesvig. Det tiltrækker rejsende fra Danmark og resten af Norden som er på gennemrejse til og fra Tyskland og Europa. Museet besøges samtidig af mange gæster fra Tyskland og andre lande, som er på dagsudflugt i Nordtyskland eller holder ferie i Slesvig-Holsten. De tiltrækkes af museets ry for at byde på en god oplevelse i forbindelse med verdensarven Hedeby-Danevirke. I 2027 tiltrækker museet 30.000 betalende gæster og dets attraktive skoleprogram er blevet et must for skoler i Sydslesvig og Syddanmark. Også børnefamilierne værdsætter de engagerende udstillinger og det kreative museumspædagogiske arbejde på stedet, der giver alle generationer en god fælles oplevelse.

Det nye DAMU er et åbent museum for alle og betjener de besøgende ligeværdigt på dansk, tysk og engelsk. Museet udnytter sine særlige dansk-tyske kompetencer fuldtud: Det imødekommer danske, tyske og internationale gæster med forskellige forudsætninger, interesser og nationale historiske fortællinger i bagagen (danmarkshistorien/ verdensarven/ dansk-tysk historie/ vikingetid/ arkæologi). De modtages med disse forskellige udgangspunkter og ledes ind i en fælles fortælling, der forholder sig til begreber som afgrænsning, konflikter og kulturel udveksling gennem halvandet årtusinde: Danevirke som ”front og bro”.

Denne fortælling iscenesættes via en udstilling, som på en frisk og uhøjtidelig måde kombinerer viden om det fysiske anlæg og dets byggeri med relevante arkæologiske fund fra Danevirkeområdet og historisk viden om samtiden. Tilsammen giver de svar på, hvem der kan have bygget anlægget og hvorledes, hvordan byggeriet stod i relation til samtidens udvikling i grænselandet/ Danmark/Europa, samt hvilken praktiske og mytologiske betydning anlægget havde til forskellige tider. Ved hjælp af digitale og materielle virkemidler formidler udstillingen visuelle og taktile sanseindtryk af det imponerende oprindelige anlæg, der ikke kan opleves umiddelbart ved voldens rester. Den udgør dermed på det optimale supplement til oplevelsen i parken.

Danske gæster forlader museet med forståelsen af, at Sydslesvig spiller en væsentlig rolle i danmarkshistorien, og at det Danmark, vi kender i dag, i høj grad er blevet formet i intens udveksling med naboerne mod syd. De har ligesom de tyske gæster vundet en grundlæggende forståelse for, at det gamle hertugdømme Slesvig er et usædvanligt område, der til alle tider har været hjemstavn for flere kulturer og op til i dag er præget af den danske. Alle gæster har fået formidlet områdets særlige erfaringer, og de er blevet inspireret til at reflektere over konflikter, fred og mellemfolkeligt samarbejde i deres egen hjemstavn og Europa. De har en forståelse for, hvorfor anlægget er blevet UNESCO-verdensarv.

Det nye DAMU er et fremtrædende eksempel på dansk-tysk samarbejde og sætter nye standarder indenfor dansk-tysk museumssamarbejde. Ved at præsentere arkæologiske fund fra både tyske og danske offentlige samlinger udgør det en historisk milepæl i det dansk-slesvig-holstenske samarbejde siden1800-tallet. Gennem et institutionaliseret samarbejde med Museum Sønderjylland og Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen (SHLM) samt en regelmæssig dialog med andre eksperter sikrer det et højt niveau af arkæologisk, historisk og museumsfaglig kompetence.

På denne baggrund udgør DAMU en etableret, fremtrædende del af det samlede danske museumslandskab. Samtidig indgår det i en regional ”museumstrekant”, en arbejdsdeling med SHLMs Wikingermuseum Haithabu og Schloss Gottorf. I dette samarbejde indtager DAMU rollen som selvstændig formidler af alt, der har med Danevirke at gøre, og indgår samtidig i en regional arbejdsdeling, der udnytter bestående synergimuligheder mht. besøgsstrømme, kundeservice, formidlingsformater, markedsføring i Danmark m.m. Samarbejdet giver potentielle besøgende fra Tyskland og Danmark oplevelsen af et sammenhængende regionalt museumslandskab, der danner den vigtigste museale klynge i Slesvig-Holsten og formidler en vægtig del af danmarkshistorien.

DAMU samarbejder tæt med Kreis Schleswig-Flensburg og Archäologisches Landesamt, der bærer ansvaret for det fredede fortidsminde Danevirke, deriblandt den Arkæologiske Park. Tilsammen sikrer parterne, at formidlingen på museet og i parken afstemmes og de besøgende oplever et besøg begge steder som en helhed.

Et nyt DAMU er et samlingspunkt i området. Det bliver af beboerne mellem Dannevirke og Hollingsted opfattet som ”deres” museum og en merværdi for området. Det bidrager både til udviklingen i lokalsamfundet, til identitetsskabelsen i verdensarvsregionen Hedeby-Danevirke.